• DĚKUJI VÁM ZA VAŠÍ POMOC!!! JEŠTĚ NEMÁME VYHRÁNO

  • PŘEJEME VÁM KLIDNÝ POSLECH U ZIMNÍHO PROGRAMU

  • KAŽDÝ PÁTEK HRAJEME – TANEČNÍ HITY Z MILÉNIA – ZAČÁTEK V 19:00

  • ČESKO-SLOVENSKÝ VÍKEND 27 a 28 ÚNORA

DĚKUJI VÁM ZA VAŠÍ POMOC

Dámy a pánové, nostalgičtí posluchači, jsem velice rád, že jste vyslyšeli mojí výzvu a žádost.

Jsem mile překvapen, že jste z vaší strany projevily zájem o nemoderované rádio Nostalgie, aby vás i nadále napájelo diskotékovými hity.

Dovolte mi, abych vám všem, kteří jste nám zaslali finanční dar, od srdce poděkoval.

Nemáme ještě ale vyhráno. První měsíc je díky vám posluchačům splněný.

Je potřeba v našem společném projektu pokračovat.

Děkuji vám za pěkné maily a povzbudivé zprávy, které přikládáte s vloženou finanční částkou na transparentní účet.

Ještě jednou vám děkuji a přeji klidný poslech u nostalgických písniček.

Za rádio Nostalgie vám klidný den přeje zakladatel rádia.